Concert 2018 - Laatste afspraken

Beste leden,

 

Nog een kleine 10 dagen aftellen…

 

Podiumopstelling :

De meesten onder ons kennen reeds hun plaats maar toch nog even in bijlage een schema van de opstelling.

In deze opstelling staan we ook tijdens de komende repetities.

Bekijk het schema om te weten wie zijn pupiter dient mee te brengen.

 

Laat me het overzicht even verduidelijken :

-          Vier rijen na elkaar

-          Dirigente staat uiteraard voor ons

-          Achter de dirigente, de zaal met toehoorders

-          Cirkel met nummer = de pupiter die toebehoort aan de persoon

-          In de legende, de geel gearceerde namen brengen hun pupiter en uiteraard het bord (voor de A3 partituren) mee tegen volgende repetitie op donderdag 26/04/2018 (om 20:30 u)

 

Soms staat er een pupiter niet bij de vaste bewaarder maar wel op een andere plaats.

De vaste bewaarder spreekt met één van die personen af, om de pupiter tijdens de volgende repetities en tijdens het concert als

een goed ‘huisvader of huismoeder’ te bewaren. Na het concert neemt de vaste bewaarder zijn eigen pupiter en bord terug mee, indien dit mogelijk is.

Zo niet, spreek dan af met degene die je pupiter heeft gebruikt om deze de volgende repetitie na het concert terug te bezorgen.

 

Op donderdag 26/04 zijn de A3 partituren (reeds geperforeerd) voorhanden, 1 set per pupiter.

Breng je fluo stiften, pennen of stiften in verschillende kleuren, om alle nodige aandachtspunten aan te duiden. Doe dit in overleg met je zangpartner.

 

 

Pupiterlampjes worden meegebracht op de eerste repetitie in cc de Kollebloem.

 

 

Belangrijke datums :

 

Donderdag 26/04/2018 – 20:30 u – repetitie met Jo Van Assche in de PZL

Maandag 30/04/2018 – 19:00 u – repetitie met Jo en Ellen in de PZL

Vrijdag 04/05/2018 – 19:00 u start – repetitie in cc de Kollebloem (theaterzaal) è aanwezig om 18:45 u

(opstellen podium / plaatsen pupiters / afstellen geluid / afstellen belichting / alles doorzingen)

Van zingen krijg je dorst, breng zeker een flesje water mee.

Zaterdag 05/05/2018 – 13:00 u tot ten laatste 17:00 u algemene repetitie

Zaterdag 05/05/2018 – aanwezig tegen 18:00 u – start concert 19:30 u

Zondag 06/05/2018 – aanwezig tegen 11:00 u – algemene repetitie / opwarmen

Zondag 06/05/2018 – start concert 15:00 u

 

Alle leden zorgen zelf voor hun lunchpakket.

Koffie, thee, plat water en een kleine versnapering wordt door het bestuur voorzien.

 

Kledij : deze richtlijnen werden reeds op mail doorgestuurd en staan ook op de website.

Voor verdere vragen hierover kan je steeds bij Nicole of Els terecht.

 

 

Stand kaartenverkoop op dinsdag 25/04/2018 om 18:15 u :

 

Voor zaterdag 05/05/2018 zijn er nog 231 kaarten beschikbaar (= 107 verkocht)

Voor zondag 06/05/2018 zijn er nog 277 kaarten beschikbaar (= 61 verkocht)

 

Spreek jullie buren, collega’s, vrienden, familieleden, anderen …. aan en maak reclame voor ons concert.

Het zou spijtig zijn mochten we voor de allereerste keer geen uitverkochte zalen hebben. Dit moet ons lukken!

 

 

Het organiseren van een concert vraagt heel wat inspanningen en voorbereiding, waar een aantal mensen al een tijdje mee bezig zijn.

Naast de organisatie ervan komen er nog een heleboel andere dingen bij kijken.

Daarom zoeken we mensen die de handen uit de mouwen willen steken en ons nog willen helpen.

 

Helpers voor tap, … :

 

Uiteraard willen onze fans voor of na de voorstelling nog wat napraten bij een drankje.

Daarom hebben we nog een aantal mensen nodig die :

 

-          Voor de voorstelling willen tappen – dit is enkel in de cafetaria boven

-          Na de voorstelling willen tappen – dit is zowel aan de tap boven als beneden

 

Ken je iemand die ons hiermee wil helpen, of help je graag zelf : vul dan je naam in op de lijst (beschikbaar op de repetitie of geef je naam door aan Els)

De vestiaire hebben we reeds van ons lijstje geschrapt omdat we dan 4 personen minder nodig hebben, echter dit betekent ook geen inkomsten.

 

Zonder jullie hulp, geen drank, geen gezellig moment met anderen, geen inkomsten, …

 

 

Voor we uitblazen na het concert moet er ook nog wat opgeruimd worden :

 

Alle mannen : helpen mee met het afbreken van de podiumpanelen ed

Iedereen die een pupiter meebracht : neemt deze + het A3 bord + de partituren mee tenzij je anders hebt afgesproken met de bewaarder van de pupiter

Sopranen : opruimen van de kleedkamers + sanitair

Alten : in de theaterzaal tussen de rijen lopen om zwerfvuil op te ruimen en kijken ook of er geen verloren voorwerpen zijn achtergebleven

 

Leden die zich reeds kandidaat hadden gesteld voor een andere taken zoals bv tap, hoeven uiteraard het podium, kleedkamers, zaal niet mee op te ruimen.

 

De algemene coördinator tijdens is Rudi Apers en het aanspreekpunt op zaterdag en zondag.

 

 

Ons koor is een team, dat hebben we reeds bewezen bij de uitvoering van de Taizé viering.

Samen zingen doen we graag. Laten we ons nog even focussen en samen gaan we voluit om ons doel te bereiken.

 

Dank aan iedereen voor de reeds geleverde inspanningen en aanwezigheid op de repetities.

Alle hulp is welkom en broodnodig om als koor en team verder te bestaan.

 

Tot donderdag,

Het bestuur

Opstelling concert 2018 (1).pdf
Adobe Acrobat document 63.8 KB