Foto

A Musical Christmas (CC De Kollebloem, Puurs; 2014)

Memories of War (Sint-Pieterskerk, Puurs; 2014)

Carmina Burana (De Singel, Antwerpen en CC Ter Dilft, Bornem; 2013)

A Gospel Journey (Sint-Jozefkerk, Liezele; 2013)

Gospelviering (Carolus Boromeuskerk, Antwerpen; 2012)

A Christmas Gospel (CC De Kollebloem, Puurs; 2012)

ABBA - ABsoluut BAcchanten (CC De Kollebloem, Puurs; 2011)